Home Översätter Utbildar Föredrag Språk Länkar

AuriVerde Språktjänst

Språk

Ett språk är mer än bara ord!

Svensk flagga

 

 

Varför ska man tala sitt modersmål med sina barn?

Frågan är inte lätt att besvara, men om man tänker efter lite, kan man nog komma underfund med att ...

De första åren i barnets liv går väldigt fort, så fort att vi ibland inte märker att vi inte hinner ge barnet de viktiga stunderna som gör att barnet känner trygghet i sin utveckling och blir självständigt. Plötsligt uppnår de puberteten. Först då upptäcker vi att vi inte deltog i de grundläggande stunderna för att de skulle utvecklas med säkerhet, självständighet och känsla.

Vikten av lekar och sånger är stor i barnets utveckling. De enkla lekarna som får barnet att skratta, är också stimulans för livet. När vi inte ger sådana ingredienser till våra barn, lyfter vi barnen omedvetet till en nivå som barnen ännu inte är mogna för.

Varje fas i barnets liv behöver träning. Sådan träning, framför allt den fysiska träningen, görs ofta genom spontana lekar, utan behov av vuxna. I kulturell träning används sånger och ordlekar som följer, med små variationer, från generation till generation.

Mamman pratar och sjunger, ofta omedvetet, och även avslöjar hemligheter till fostret. Fostrets varje rörelse tolkas på olika sätt. Senare, efter födelse, framför de glimrande ögonen, efter de första ljuden, efter de första stegen, är ömsesidiga känslorna obeskrivliga. Alla dessa intima känslor förändras ofta groteskt för de som lever i ett annat land.

Det är åtskilliga faktorer som påverkar mamman. En av största vikt är språket. Ängslan att lära sig ett nytt språk, osäkerheten om vilket språk hon ska tala med sitt barn, rädslan att inte bli accepterad av det nya samhället. Skam för sitt fosterland, och även okunskap om sitt eget språk. Utan att glömma de många negativa erfarenheterna som hon önskar lämna i det förflutna. Allt detta, samt de psykiska och fysiologiska förändringar som sker i samband med graviditet gör att många kvinnor, framförallt de unga, väljer en väg de själva tycker är, för tillfället, den lättaste. Tyvärr, eller lyckligtvis, suddar inte hjärnan bort allt på en gång. Tillsammans med det oanvända språket göms mycket kunskap undan, och det orsakar osäkerhet. Att inte använda sitt eget språk, är som att sätta ett lock på en kastrull på spisen och glömma den, utan att tänka på framtida konsekvenser.

Ett barn bör vara väntat, önskat och älskat. Hur kan man förmedla sådana känslor till barnet om inte genom de komunikationsinstrument som är för oss mer intima? Genom det redskap som följer oss redan innan vi ens har sett dagens ljus? Genom något som omöjligen kan tas bort från oss, även om vi försöker. Det kan ändras med tiden, det kan förnyas, det kan gömmas, men det kan aldrig bli rånat. Det är vårt språk. Vårt språk är den mest solida grunden för inlärningen av andra språk, nya erfarenheter, och för att forma vår personlighet.

Det är genom vårt språk vi kan leka med våra barn och ha underbara stunder tillsammans. Det är genom vårt språk vi får och ger äkthet, trygghet och heder, samt bildar vår karaktär. När vi använder ett annat språk med våra barn, ett språk som inte är vårt modersmål, bygger vi på en falsk grund. Och alla vet, att inget hus blir solitt om det är byggt på sanden. Vi kommer ständigt att ljuga för oss själva. På så sätt, kommer det att bli svårt att kräva sanningen.

Ännu svårare blir det när våra barn uppnår tonåren. De kräver ärlighet och gränser hela tiden. När vi på ett eller annat sätt inte uppfyller deras krav, faller de på marken: Ni älskar inte mig! Ni bryr er inte om mig! Du har inte rätt att säga någonting för Du bara ljuger! Då känns den känslan att inte ha talat sitt modermål med barnen som en svärd. Och, avståndet mellan föräldrar och barn blir så stort att det inte finns någon dialog. Tystnad blir fakta. Saknaden av ett gemensamt språk behöver inte vara orsak till problemen , men det kan mycket väl uppfattas som huvudorsak till dålig kommunikation.

Det är svårt att vara konsekvent i en miljö där allt sker på ett annat språk. Men det är inte omöjligt. Är det inte lättare att ge vårt eget språk till våra barn, på ett naturligt sätt, än att sätta oss själva i en löjlig situation genom att använda ett annat språk på ett inkorrekt sätt, både grammatikaliskt och fonetiskt?

Vi kan låta våra barn lära sig med de som bär språket genom blodsband eller på ett naturlig sätt genom åren. Vi kommer att vara hederliga mot våra barn och mot oss själva om vi väljer att använda vårt modersmål med våra barn. Vår inlärningskapacitet varierar från individ till individ, och om det är svårt att känna sig riktigt säker på sitt eget språk, kan det vara ännu svårare att känna sig säker på ett främmande språk som man inte behärskar det till fullo.

Kanske kan någon undra: Hur ska jag göra om jag talar ett språk och min man/sambo talar ett annat språk? Det är bara att komma ihåg, att när en talar, bör den andra lyssna. Det spelar ingen roll hur många språk det talas i hemmet, men var och en bör vänta på sin tur. Dessutom är det lättare att översätta barnets språk, vars ordförråd är mindre än vuxnas, än vuxnas tal vars ordförråd och innehåll är större och mera invecklat. Troligen kommer detta aldrig att fungera bland de som har en relation som saknar respekt och ömsesedig trohet.

Vi bör respektera landet vi bor i på samma sätt som vi respekterar vårt fosterland, och just därför bör man försöka lära sig landets språk så bra som möjligt. Eftersom språket är form och betydelse bör det användas som en inlärningsinstrument. Ju mer det används, desto mer medveten blir vi av att njuta av överaskningar, problem, gåtor, äventyr som livet förser oss.

Och... ju mer medvetna vi blir om oss själva och vår funktion i den miljö vi lever i, desto bättre kan vi förstå att: Språket är mer än bara ord.

Manuelina Carneiro Helme

Home Översätter Utbildar Föredrag Språk Länkar

 

©AuriVerde Språktjänst 1997-2019